วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการจัดการศึกษา https://bit.ly/3jG5Oyz

ตารางเรียน ตารางสอนประจำภาคเรียน

โครงสร้างแผนกการเรียนประจำปี ทุกสาขาวิชา

ส่งแผนการสอน/โครงการสอนรายวิชา https://bit.ly/3wt8OCi 

ส่งบันทึกหลังการสอน https://bit.ly/3i92afM

ข้อมูลการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2566

ตารางนักเรียน-นักศึกษาออนไลน์ ภาค 2/2564

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น