วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางครูผู้สอนออนไลน์ ภาค 2/2564

ตารางนักเรียน-นักศึกษาออนไลน์ ภาค 2/2564

แนวทางการจัดการศึกษา 2/64 https://bit.ly/3jG5Oyz

ส่งแผนการเรียนรู้/โครงการสอน https://bit.ly/3wt8OCi 

ส่งบันทึกหลังการสอน-ออนไลน์ https://bit.ly/3i92afM

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น